Baza

Szkoła dysponuje budynkiem o powierzchni ok. 1000 m2. Każda klasa posiada własne stałe pomieszczenie, a dodatkowo może korzystać z systemu dobrze wyposażonych pracowni do wszystkich przedmiotów wymagających ćwiczeń praktycznych:

  • pracowni informatycznej z bezprzewodowym internetem,
  • pracowni przyrodniczej z ciekawymi eksponatami z całego świata,
  • pracowni fizycznej,
  • pracowni audio - wizualnej.

W szkole działa także duża, dobrze wyposażona biblioteka.

Do zajęć z wychowania fizycznego szkoła posiada własną siłownię, boisko do gier zespołowych, sprzęt do tenisa stołowego oraz zaplecze szatni i pryszniców.