Najstarsze w Łodzi prywatne Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży.

Naszym celem jest stworzenie uczniom optymalnych warunków spokojnej i skutecznej nauki, zapewniającej dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych oraz kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych.


Autorski program kształcenia- dlaczego warto wybrać liceum prywatne


Jako ponadgimnazjalna szkoła niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej, Liceum ma na celu stworzenie swoim uczniom optymalnych warunków spokojnej i skutecznej nauki, zapewniającej dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych i kontynuacji kształcenia w szkołach wyższych. Od początku istnienia Liceum z powodzeniem realizuje ten cel w oparciu o specjalnie opracowany program kształcenia, którego głównymi wyróżnikami są:

System indywidualnego profilowania dający uczniom możliwość pobierania nauki wybranych przedmiotów w małych - kilkuosobowych grupach.


Wysoko wyspecjalizowana kadra nauczająca składająca się głównie z wykładowców uniwersyteckich, potrafiących w zrozumiały sposób wytłumaczyć nawet najtrudniejsze zagadnienia z programu nauczania, ale także mogących kompetentnie doradzić naszym uczniom przy wyborze odpowiednich kierunków studiów.


Szeroki program nauczania języka angielskiego (40% obowiązkowych egzaminów maturalnych – to egzaminy z j. obcego), mający na celu stworzenie naszym absolwentom większych możliwości realizacji swoich ambicji i celów życiowych w oparciu o nowe szanse rozwoju i kariery, jakie daje swoim nowym młodym obywatelom Unia Europejska.


Co nas wyróżnia?


Indywidualne profilowanie
Zajęcia wyrównawcze
Przyjazna atmosfera
Atrakcyjne wycieczki
Wysokie wyniki Matur
Przystępne opłaty

Skontaktuj się z nami.


Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-16.00.