Nauczanie

U nas panuje przyjazna atmosfera

Przyjazną atmosferę w Liceum zapewniają między innymi:

1. bardzo zindywidualizowane podejście do uczniów – możliwe dzięki pracy w małych grupach,
2. szerokie możliwości poprawiania każdej z uzyskanych ocen,
3. uzgadnianie terminów wszystkich klasówek (nie ma niespodziewanych kartkówek),
4. wyraźnie określone wymagania na uzyskanie poszczególnych ocen, racjonalnie dostosowane do norm przyjętych przy ocenianiu egzaminów maturalnych,
5. swoboda wypowiedzi (oczywiście w ramach powszechnie przyjętych norm kulturowych),
6. wysoka kultura i wiedza kadry profesorskiej.

Młody człowiek zapisuje się do Liceum, by spędzić tu trzy ważne lata swojego życia. Jeżeli system edukacyjny wcześniej go nieco "zdołował" - Liceum (zobacz dlaczego warto)powinno pomóc mu przywrócić wiarę w siebie i znaleźć własne mocne strony. Jeżeli wykazywał się wcześniej pewnymi talentami - Liceum winno te talenty maksymalnie rozwinąć, a może jeszcze znaleźć i inne. W okresie tych trzech lat kształtuje się poziom ogólnokulturowy człowieka. Jednocześnie jednak musi on dokonać najważniejszego chyba wyboru w swoim życiu: "kim chciałby zostać". Musi także otrzymać solidne przygotowanie z tych przedmiotów, które pomogą mu zrealizować ten wybór. Dalsza edukacja jest już bowiem bardzo specjalistyczna.

Wszystko to jednakże nie musi oznaczać trzech lat "katorgi". Przy dobrej organizacji i odpowiednio przyjaznej atmosferze można uniknąć zbędnych stresów, osiągnąć duże postępy w nauce bez rezygnacji z rozrywek, uzyskać satysfakcjonujące wyniki końcowe nie pozbywając się uśmiechu i nie nadwyrężając swojego zdrowia.

O poziomie nauczania w Liceum i skuteczności realizowanego programu mogą świadczyć dotychczasowe wysokie wyniki egzaminów maturalnych.

Jak to jest osiągane w naszym Liceum?

Lepiej od słów przedstawi to może kilka migawek z życia ucznia w czasie 3-letniego pobytu w naszej szkole:

Skontakuj się z nami.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-16.00.