Zapisy i opłaty

Corocznie przyjmowana jest do Liceum jedna lub dwie kilkunastoosobowe klasy pierwsze. Zapisy odbywają się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, Liceum nie przyjmuje zapisów na drodze elektronicznej. Wymagane jest osobiste stawienie się kandydata w towarzystwie przynajmniej jednego z rodziców w indywidualnie ustalanym terminie. Rozmowa kwalifikacyjna nie jest ukrytym egzaminem z wiedzy zdobytej przez kandydata w Gimnazjum lecz ma na celu poznanie jego poziomu kulturowego i motywacji do dalszej nauki. Wcześniejsze wyniki w nauce nie są także wyłącznym czynnikiem decydującym w procesie rekrutacji, jak to ma miejsce w szkołach publicznych. O przyjęciu kandydata do Liceum decyduje ocena jego predyspozycji intelektualnych, motywacji do zdobywania wykształcenia oraz (co stanowi bardzo ważny czynnik) poziomu kultury osobistej. Zapisy prowadzone są w ciągu całego roku do wyczerpania miejsc.

Dzięki systemowi indywidualnego profilowania w Liceum mogą znaleźć dogodne warunki rozwoju zarówno miłośnicy przedmiotów humanistycznych, jak i ścisłych lub przyrodniczych. W momencie zapisów, dzięki wyżej wymienionemu systemowi, nowo przyjmowani uczniowie nie muszą od razu dokonywać wyboru profilu swojego dalszego kształcenia. Mają na to jeszcze jeden rok, w którym mogą dokładniej sprawdzić swoje możliwości w zakresie wybieranych przedmiotów.

Bardzo zindywidualizowany program nauczania pozwala zarówno na znaczne rozszerzenie wiedzy uczniom wybitnie uzdolnionym, jak i na znalezienie pomocy w nauce i szansy nadrobienia braków uczniom, którzy z różnych powodów mieli trudności w dotychczasowej edukacji. Jest to możliwe dzięki pracy w małych grupach, zajęciom wyrównawczym, przyjaznemu regulaminowi szkoły, a także umiejętnościom kadry wykładowców uniwersyteckich, potrafiących przystępnie, ciekawie, życzliwie i skutecznie nauczać.

Bardzo przystępna wysokość opłat

Jednym z najistotniejszych czynników, wyróżniających nasze Liceum od wielu lat, jest bardzo przystępna wysokość opłat przy tradycyjnie utrzymywanym wysokim poziomie jakości nauczania i warunków nauki.

  • Aktualnie obowiązujące w Liceum opłaty
  • Wpisowe – 100 zł
  • Czesne klasa I – 290 zł
  • Czesne klasa II i III – 390 zł
  • Czesne jest płatne przez 12 miesięcy w okresie od września w pierwszym roku nauki do czerwca w ostatnim roku nauki.

Skontakuj się z nami.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-16.00.