Program Liceum

Najważniejszym elementem organizacji nauczania w Liceum jest system indywidualnego profilowania. Daje on uczniom naszego Liceum o rok więcej czasu na dokonanie wyboru profilu kształcenia w stosunku do uczniów innych szkół, którzy są zmuszeni do dokonania wyboru profilu klasy już w momencie zapisów do Liceum. Nasi uczniowie dopiero kończąc klasę pierwszą indywidualnie wybierają przedmioty stanowiące o profilu ich kształcenia w klasach II i III.
Do wyboru mają oni pięć możliwości:

profil humanistycznyz rozszerzonymi: j. angielskim, historią i geografią

profil ścisłyz rozszerzonymi: j. angielskim, matematyką i fizyką

profil medycznyz rozszerzonymi: j. angielskim, biologią i fizyką

profil przyrodniczyz rozszerzonymi: j. angielskim, biologią i geografią

profil ekonomiczno-menedżerskiz rozszerzonymi: j. angielskim, matematyką i geografią


W pierwszym roku nauki w Liceum realizowany jest w całości ostatni etap nauczania ogólnego podstawy programowej wszystkich przedmiotów, wspólny dla wszystkich uczniów klasy I.

W ostatnich dwóch latach nauki oprócz wspólnych dla całej klasy zajęć z języka polskiego, języków obcych, matematyki i WF-u, uczeń uczęszcza jedynie na zajęcia z przedmiotów przez niego wybranych (w dużym wymiarze godzinowym) w ramach jego indywidualnego profilu kształcenia oraz zajęcia z kilku przedmiotów uzupełniających, takich jak np. historia i społeczeństwo lub ekonomia w praktyce. Nauka odbywa się w małych, kilkunastoosobowych klasach, które na zajęciach związanych z indywidualnym profilowaniem uczniów dzielą się na jeszcze mniejsze -kilkuosobowe grupy. System ten pozwala na bardzo indywidualne traktowanie uczniów, zgodnie z ich personalnymi predyspozycjami, aspiracjami i potrzebami.

Ponadto program nauczania Liceum oferuje między innymi:

bardzo szeroki zakres nauki języka angielskiego6 godzin tygodniowo przez wszystkie lata

wykładowo-ćwiczeniowy sposób prowadzenia lekcjiw myśl zasady: „więcej pracy w szkole – mniej w domu"

drugi język obcykażdorazowo wybierany przez całą klasę pod koniec zapisów do szkoły (spośród języków: hiszpański, niemiecki lub francuski)

zajęcia wyrównawczekażdy uczeń może uzyskać po lekcjach pomoc w przezwyciężaniu swoich indywidualnych problemów w nauce

atrakcyjne wycieczkidla lepszego i bardziej bezpośredniego poznania współczesnego świata

Aby nauka była jednocześnie przyjemna i skuteczna, Liceum działa w oparciu o odpowiednio opracowany przyjazny regulamin szkoły, pozwalający zlikwidować niepotrzebne stresy i ułatwić bardziej przyjacielskie relacje międzyludzkie.

Skontakuj się z nami.

Sekretariat szkoły czynny w godzinach 8.00-16.00.